Mid Term Test 1 » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Mid Term Test
0/1
Supplementary Exercises
Tiếng Anh Lớp 10
Nội dung bài học

Bài kiềm tra chất lượng lớp 10 ( Mid- Term)

Cấu trúc bài gồm có:

I. Listening

II. Grammar & Vocabulary

III. Readings

IV. Writing 

  • Phần Writing có bài luận essay 100-150 từ. Thí sinh có thể viết hoặc bỏ qua .
  • Phần trắc nghiệm sẽ chấm kết quả ngay sau khi nộp bài .
  • Phần tự luận sẽ được chấm sau bởi giáo viên khi gửi bài
Phần bài làm trong 1 tiếng 20 phút ( kèm giờ làm essay )

Thí sinh có thể điền tên và Email ( tùy ý)
Kết quả sẽ gửi qua Email .

Your email address:

Your name:

This quiz must be completed in 80 minutes.