Đề thi thử THPTQG 2021 môn Toán lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Toán( Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
Biên Soạn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 các môn có đáp án và lời giải chi tiết của các trường THPT, trường chuyên, sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc.
0/16
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Lý ( BIên Soạn Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 các môn có đáp án và lời giải chi tiết của các trường THPT, trường chuyên, sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc.
0/10
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Anh Văn( Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
0/5
Bộ Đề Minh Hoa THPT Quốc Gia Môn GDCD
0/3
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Văn ( Bám sát đề minh họa Bộ GD)
0/10
Bộ Đề Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Sinh ( Bám Sát Đề Minh Họa Bộ GD)
0/6
Môn Toán ( Đề Thi Thử TN THPT Các Trường)
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán có lời giải chi tiết
0/20
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2021 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Nội dung bài học

Ngày … tháng 11 năm 2020, trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021 lần thứ nhất.

Đề thi thử THPTQG 2021 môn Toán lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang mã đề 132 gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án (đáp án được gạch chân).

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2021 môn Toán lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang:
+ Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC = 2a. Hình chiếu vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh AB và AA’ = a√2. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng?
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [-2;2] và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Hỏi phương trình |f(x) – 1| = 1 có bao nhiêu nghiệm phân biệt trên [-2;2]?
+ Cho hàm số y = f(x) là hàm đa thức bậc bốn có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị của tham số m thuộc đoạn [-12;12] để hàm số g(x) = |2f(x – 1) + m| có 5 điểm cực trị?