Come rain or shine » Luyện thi Gò Vấp
English Tips
Nội dung bài học

4. Come Rain Or Shine Squashed

Come rain or shine: dù trời mưa hay nắng -> bất chấp thời tiết, dù có thế nào