Common Idiom » Luyện thi Gò Vấp
English Tips
Nội dung bài học
Những Câu Châm Ngôn Chúng Ta Thường Nghe Hằng Ngày
Các bạn có biết học từ vừng tiếng Anh làm thế nào dễ học nhất nhớ lâu nhất không, đó là khi chúng ta có hứng thú, và việc học qua thành ngữ chắc chắn sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số thành ngữ, qua đó mình hi vọng các bạn nắm vững các tự vừng tiếng Anh, nào chúng nào hãy học nhé:
1. Mỗi thời, mỗi cách
Other times, other ways
2. Trèo cao té đau
The greater you climb, the greater you fall.
3. Dục tốc bất đạt
Haste makes waste.
4. Tay làm hàm nhai
No pains, no gains
5. Phi thương, bất phú
Nothing ventures, nothing gains
6. Tham thì thâm
Grasp all, lose all.
7. Có mới nới cũ
New one in, old one out.
8. Của thiên trả địa.
Ill-gotten, ill-spent.
9. Nói dễ, làm khó.
Easier said than done.
10. Dễ được, dễ mất.
Easy come, easy go.
11. Túng thế phải tùng quyền
Necessity knows no laws.
12. Cùng tắc biến, biến tắc thông.
When the going gets tough, the tough gets going.
13. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Man propose, god dispose.
14. Còn nước, còn tát.
While there’s life, there’s hope.
15. Thùng rỗng (thì) kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.
16. Hoạ vô đơn chí.
It never rains but it pours. (Misfortunes never comes in singly)
17. He who excuses himself, accuses himself.
Có tật (thì hay) giật mình.
18. Tình yêu là mù quáng.
Affections blind reasons. Love is blind.
19. Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own.
20. Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
Beauty is in the eye of the beholder.