Answer » Luyện thi Gò Vấp
IELTS Mock Exam
Nội dung bài học

Photo 2021 01 20 00 32 54 Photo 2021 01 20 00 32 52

Listening Answer:

[showhide type=”kkkkkk”]

[/showhide]

Reading Answer:

[showhide type=”LISTENING”]

[/showhide]

Writing Sample:

[showhide type=”LISTENING”]

[/showhide]