Thi Thử Giáo Dục Công Dân #1 » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Hệ thống Website thi thử online 2022 – 2023 !
0/1
Sinh Học
Các bài thi thử Tốt Nghiệp và Đại Học, Tuyển Sinh Thí Sinh làm trực tiếp online !
0/2
Giáo Dục Công Dân
0/1
Thi thử ĐGNL Online
0/2
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2022 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Tài liệu được cập nhật theo chương trình thi của các trường Biên soạn theo thay đổi của bộ GD đảm bảo phù hợp với quá trình giảng dạy và luyện thi của giáo viên. Đầy đủ 9 môn: toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD.
0/1
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2021 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Tài liệu được cập nhật theo chương trình thi của các trường Biên soạn theo thay đổi của bộ GD đảm bảo phù hợp với quá trình giảng dạy và luyện thi của giáo viên. Đầy đủ 9 môn: toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD.
0/1
Ôn Thi THPT – Đại Học – Thi Thử Tốt Nghiệp Online
Bài học

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

MA TRẬN ĐỀ: ( Đáp án giải thích chi tiết - file đính kèm cuối bài)

Lớp 12 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số câu
Bài 1: Pháp luật và đời sống 1 0 1 0 2
Bài 2: Thực hiện pháp luật 3 2 1 1 7
Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp 1 0 0 0 1
Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội 3 0 0 1 4
Bài 5: Bình đẳng dân tộc và tôn giáo 1 1 1 0 3
Bài 6: Các quyền tự do cơ bản 3 2 1 1 7
Bài 7: Các quyền dân chủ 3 2 1 1 7
Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân 2 1 1 0 4
Bài 9: Pháp luật với sự phát triển đất nước 1 0 0 0 1
Lớp 11 Kinh tế 2 2 0 0 4
Số câu 20 10 6 4 40
Tỉ lệ (%) 50% 25% 15% 10% 100%

Your email address:

Your name:

 

Tập tin
Thi Thu GDCD#1.pdf
Kích thước: 256,70 KB
vi