Thi Thử Vật Lý #1 » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Hệ thống Website thi thử online 2022 – 2023 !
0/1
Sinh Học
Các bài thi thử Tốt Nghiệp và Đại Học, Tuyển Sinh Thí Sinh làm trực tiếp online !
0/2
Giáo Dục Công Dân
0/1
Thi thử ĐGNL Online
0/2
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2022 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Tài liệu được cập nhật theo chương trình thi của các trường Biên soạn theo thay đổi của bộ GD đảm bảo phù hợp với quá trình giảng dạy và luyện thi của giáo viên. Đầy đủ 9 môn: toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD.
0/1
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2021 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Tài liệu được cập nhật theo chương trình thi của các trường Biên soạn theo thay đổi của bộ GD đảm bảo phù hợp với quá trình giảng dạy và luyện thi của giáo viên. Đầy đủ 9 môn: toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD.
0/1
Ôn Thi THPT – Đại Học – Thi Thử Tốt Nghiệp Online
Bài học

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol/1; 1 u = 931,5 MeV/c2.

MA TRẬN ĐỀ: ( Đáp án giải thích chi tiết - file đính kèm cuối bài)

Lớp Chuyên đề Cấp độ  câu hỏi
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số câu hỏi
12 Dao động cơ 2 2 2 1 7
Sóng cơ 2 2 1 1 6
Điện xoay chiều 2 2 3 1 8
Dao động và sóng điện từ 0 1 2 0 3
Sóng ánh sáng 1 2 1 1 5
Lượng tử ánh sáng 1 1 2 0 4
Hạt nhân nguyên tử 1 1 1 0 3
11 Điện tích, điện trường 1 0 0 0 1
Dòng điện không đổi 1 0 0 0 1
Dòng điện trong các môi trường 0 1 0 0 1
Từ trường 1 0 0 0 1
Cảm ứng điện từ 0 0 0 0 0
Khúc xạ ánh sáng 0 0 0 0 0
Mắt và các dụng cụ quang học 0 0 0 0 0
Tổng số câu 12 12 12 4 40
Tỉ lệ 30 % 30 % 30 % 10 % 100 %

Your email address:

Your name:

 

 

Tập tin
Thi Thư Vat Ly #1.pdf
Kích thước: 340,82 KB
vi