Thi Thử Lịch Sử #1 » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Hệ thống Website thi thử online 2022 – 2023 !
0/1
Sinh Học
Các bài thi thử Tốt Nghiệp và Đại Học, Tuyển Sinh Thí Sinh làm trực tiếp online !
0/2
Giáo Dục Công Dân
0/1
Thi thử ĐGNL Online
0/2
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2022 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Tài liệu được cập nhật theo chương trình thi của các trường Biên soạn theo thay đổi của bộ GD đảm bảo phù hợp với quá trình giảng dạy và luyện thi của giáo viên. Đầy đủ 9 môn: toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD.
0/1
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2021 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Tài liệu được cập nhật theo chương trình thi của các trường Biên soạn theo thay đổi của bộ GD đảm bảo phù hợp với quá trình giảng dạy và luyện thi của giáo viên. Đầy đủ 9 môn: toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD.
0/1
Ôn Thi THPT – Đại Học – Thi Thử Tốt Nghiệp Online
Nội dung bài học

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Ma trận minh họa đề môn Lịch sử

Lớp

Chuyên đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VDC Tổng
12 Sự hình thành trật tự của thế giới mới sau CTTG thứ 2 (1945-1949) 1       1
  Liên xô và các nước Đông Âu (1945-1991), Liên bang Nga (1991-2000) 1       1
  Các nước Á, Phi, Mĩ-La-tinh (1945 - 2000) 2 1   1 4
  Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 1 1     2
  Quan hệ quốc tế (1945 - 2000), CM KH-KT 2 1 1   4
  Việt Nam từ năm 1919 - 1930 2 1 1   4
  Việt Nam từ năm 1930 - 1945 2 1 1   4
  Việt Nam từ năm 1945 - 1954 4 2 1 1 8
  Việt Nam từ năm 1954 - 1975 3 2 1 1 7
  Việt Nam từ năm 1975 - 2000 1 1 1   3
11 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa XH ở Liên Xô từ năm 1917 - 1945 1       1
  Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918     1   1
  Tổng số câu 20 10 7 3 40
  Tỉ lệ (%) 50% 22% 17.5% 2.5%  100%

Your email address:

Your name: