Thi Thử Hóa Học#2 » Luyện thi Gò Vấp
Course Content
Hệ thống Website thi thử online 2022 – 2023 !
0/1
Sinh Học
Các bài thi thử Tốt Nghiệp và Đại Học, Tuyển Sinh Thí Sinh làm trực tiếp online !
0/2
Giáo Dục Công Dân
0/1
Thi thử ĐGNL Online
0/2
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2022 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Tài liệu được cập nhật theo chương trình thi của các trường Biên soạn theo thay đổi của bộ GD đảm bảo phù hợp với quá trình giảng dạy và luyện thi của giáo viên. Đầy đủ 9 môn: toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD.
0/1
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HỌA THPT 2021 THEO BGD – Hoàn Toàn Miễn Phí (cập nhật liên tục)
Tài liệu được cập nhật theo chương trình thi của các trường Biên soạn theo thay đổi của bộ GD đảm bảo phù hợp với quá trình giảng dạy và luyện thi của giáo viên. Đầy đủ 9 môn: toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD.
0/1
Ôn Thi THPT – Đại Học – Thi Thử Tốt Nghiệp Online
Bài học

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

MA TRẬN ĐỀ: ( Đáp án giải thích chi tiết - file đính kèm cuối bài)

Lớp CHUYÊN ĐỀ CẤP ĐỘ N HẬN THỨ C TỔNG
Biết Hiểu Vận dụng Vận dụng cao
12 Este - lipit 2 1 1 1 5
Cacbohidrat 1 2 3
Amin - Aminoaxit - Protein 2 2 1 5
Polime và vật liệu 1 1 2
Đại cương kim loại 5 2 1 8
11 Kiềm - Kiềm thổ - Nhôm 4 1 2 7
Crom - Sắt 3 3
Thực hành thí nghiệm 1 1
Hoá học thực tiễn 1 1
Điện li 0
Phi kim 1 1
Đại cương - Hiđrocacbon 1 1 2
Ancol - Anđehit - Axit 0
Tổng hợp hoá vô cơ 1 1
rổng hợp hoá hữu cơ 1 1

 

Your email address:

Your name:

 

Tập tin
THI THỬ HÓA LẦN 22.docx.pdf
Size: 486,81 KB
vi