Kính chuyển phụ huynh
Vì tình hình dịch bệnh nên các em chưa thể tới trường được. Theo yêu cầu của Bộ giáo dục và sở giáo dục , giáo viên chủ nhiệm các lớp gửi bài cho học sinh làm bài ,và ôn bài mỗi ngày ,để tránh tình trạng học sinh nghỉ học lâu và quên bài vở.

Kính mong phụ huynh phối kết hợp với gvcn hằng ngày nhắc nhở các em hoàn thành bài tập được giao và gửi về cho gvcn đúng giờ quy định là 16:00 mỗi ngày . Tất cả vì việc học tập của các em, rất mong quý phụ huynh kết hợp và chia sẻ cùng với gvcn
Sau đây là thời khóa biểu và nội dung bài tập của các em.

    • Ghi rõ họ và tên
    • Lớp
    • Ngày làm bài
    • Môn

 


THỜI KHOÁ BIỂU

STT LỚP Thứ hai (27.4) Thứ ba (28.4) Thứ tư (29.4) Thứ năm (30.4) Thứ sáu (01.5)
MÔN
 HỌC TRỰC TUYẾN TOÁN TIẾNG ANH       
             
1 TOÁN ĐỀ 7        
2 NGỮ VĂN   ĐỀ 7      
3 TIẾNG ANH   ĐỀ 13      
4 VẬT LÝ ĐỀ 7        
5 HÓA HỌC  ĐỀ 5