Mục tiêu chiến lược và tầm nhìn của Trung Tâm BDVH Thành Mỹ

Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên và quản lý hành chánh

Đội ngũ giảng viên

 • Đây là mục tiêu hàng đầu của TT BDVH Thành Mỹ, là trọng tâm quyết định tính khả thi của đề án phát triển. Trung tâm xây dựng chiến lược phát triển nhân sự theo đà phát triển của Trung tâm.
 • Trong vòng hai năm tới,TT BDVH Thành Mỹ phấn đấu xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu dạy giỏi, nổi tiếng và đầy nhiệt huyết (đạt trên 90%). Đồng thời luôn bám sát với nhu cầu thực tế để có kế hoạch phát triển quy mô đội ngũ giảng viên của Trung tâm.
 • Xây dựng chính sách ưu đãi giảng viên giỏi. Đặt biệt coi trọng chính sách thu hút các giảng viên hàng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng của đội ngũ giảng viên, phù hợp với xu thế hội nhập Quốc tế.
 • Đội ngũ quản lý

  Nâng cao phúc lợi xã hội: Chế độ lương, thưởng hợp lý là yếu tố quyết định để một nhân viên tập trung sức lực và trí tuệ, xác định đây là nơi mà mình yên tâm công tác, tin tưởng xây dựng cuộc sống cho chính mình, cho gia đình và cho toàn xã hội.

 • Có kế hoạch đào tạo liên tục và thường xuyên đội ngũ nhân viên hiện có. Sử dụng hợp lý năng lực chuyên môn. Bố trí nhân viên theo hướng chuyên sâu.
 • Cụ thể hóa các chỉ tiêu tuyển dụng, đồng thời có chính sách đề bạt hợp lý tạo điều kiện cho nhân viên phấn đấu và phát triển.
 • Chuyên nghiệp hóa tác phong làm việc của đội ngũ giảng viên và nhân viên của Trung tâm: Ăn mặc lịch sự, gọn gàng, ứng xử văn minh, ăn nói hòa nhã, nhẹ nhàng, lấy trọng tâm giáo dục đặt lên hàng đầu.

 • Cơ sở vật chất

 • Tăng cường nâng cấp trang thiết bị giảng dạy: Phòng ốc sạch đẹp, thoáng mát, bàn ghế đúng chuẩn tạo sự thoải mái cho học viên.
 • Trang bị máy lạnh, máy chiếu, camera quan sát….
 • Quản lý học sinh

  Tiếp tục nâng cao hơn nữa về công tác quản lý. Quản lý chặt chẽ các em học sinh về thời gian, ăn ở và học tập, kết hợp quản lý giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

 • Làm tốt hơn nữa khâu kiểm tra, thi cử, thông báo kịp thời kết quả học tập cho cha mẹ học sinh.
 • Áp dụng tin học vào quy trình quản lý, phụ huynh học sinh có thể theo dõi tình hình học tập của con em mình khi truy cập vào trang web của Trung tâm theo địa chỉ: trungtamthanhmy.com
 • Tư vấn tốt hơn cho việc chọn nghề và hỗ trợ thiết thực cho mùa thi 2020 và các năm tiếp theo.
 •  
  Nâng tầm tri thức - Vững bước tương lai

  Hoặc liên hệ trực tiếp 0938 469915 - Cô Soa

  Thành Mỹ Education CenterTrung Tâm BDVH Thành Mỹ

  Mục tiêu chiến lược và tầm nhìn

  Đội ngũ giảng viên

  • Đây là mục tiêu hàng đầu của TT BDVH Thành Mỹ, là trọng tâm quyết định tính khả thi của đề án phát triển. Trung tâm xây dựng chiến lược phát triển nhân sự theo đà phát triển của Trung tâm.
  • Trong vòng hai năm tới,TT BDVH Thành Mỹ phấn đấu xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu dạy giỏi, nổi tiếng và đầy nhiệt huyết (đạt trên 90%). Đồng thời luôn bám sát với nhu cầu thực tế để có kế hoạch phát triển quy mô đội ngũ giảng viên của Trung tâm.
  • Xây dựng chính sách ưu đãi giảng viên giỏi. Đặt biệt coi trọng chính sách thu hút các giảng viên hàng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng của đội ngũ giảng viên, phù hợp với xu thế hội nhập Quốc tế.

  Cơ sở vật chất

 • Tăng cường nâng cấp trang thiết bị giảng dạy: Phòng ốc sạch đẹp, thoáng mát, bàn ghế đúng chuẩn tạo sự thoải mái cho học viên.
 • Trang bị máy lạnh, máy chiếu, camera quan sát….
 • Đội ngũ quản lý

  Nâng cao phúc lợi xã hội: Chế độ lương, thưởng hợp lý là yếu tố quyết định để một nhân viên tập trung sức lực và trí tuệ, xác định đây là nơi mà mình yên tâm công tác, tin tưởng xây dựng cuộc sống cho chính mình, cho gia đình và cho toàn xã hội.

 • Có kế hoạch đào tạo liên tục và thường xuyên đội ngũ nhân viên hiện có. Sử dụng hợp lý năng lực chuyên môn. Bố trí nhân viên theo hướng chuyên sâu.
 • Cụ thể hóa các chỉ tiêu tuyển dụng, đồng thời có chính sách đề bạt hợp lý tạo điều kiện cho nhân viên phấn đấu và phát triển.
 • Chuyên nghiệp hóa tác phong làm việc của đội ngũ giảng viên và nhân viên của Trung tâm: Ăn mặc lịch sự, gọn gàng, ứng xử văn minh, ăn nói hòa nhã, nhẹ nhàng, lấy trọng tâm giáo dục đặt lên hàng đầu.
 • Quản lý học sinh

  Tiếp tục nâng cao hơn nữa về công tác quản lý. Quản lý chặt chẽ các em học sinh về thời gian, ăn ở và học tập, kết hợp quản lý giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

  • Làm tốt hơn nữa khâu kiểm tra, thi cử, thông báo kịp thời kết quả học tập cho cha mẹ học sinh.
  • Áp dụng tin học vào quy trình quản lý, phụ huynh học sinh có thể theo dõi tình hình học tập của con em mình khi truy cập vào trang web của Trung tâm theo địa chỉ: trungtamthanhmy.com
  • Tư vấn tốt hơn cho việc chọn nghề và hỗ trợ thiết thực cho mùa thi 2020 và các năm tiếp theo.


  Dang Ky Hoc 300X187 1