Learn Grammar Naturally » Luyện thi Gò Vấp

Đăng nhập


Learn Grammar Naturally

Danh mục: IELTS, School
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

TM Learning helps students learn grammar by providing free animated conversations Lesson focus on various key grammar points. Each level comes with a free workbook of printable lessons which teachers and students can use for in-class activities, self-study, or homework.

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

  • Nắm vững ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao
  • Video kèm bài tập áp dụng
  • Work sheet - Quiz miễn phí

Nội dung khóa học

Level 1 (A1) True Beginner

Level 2 (A1) False Beginner

Level 3 (A2) High Beginner

Level 4 (B1) Low Intermediate

Level 5 (B2) Intermediate

Want to receive push notifications for all major on-site activities?