Tiếng Anh Lớp 11 » Luyện thi Gò Vấp

Đăng nhập


Tiếng Anh Lớp 11

Mục School
Lưu Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Về khóa học

– Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn
     khóa học

– Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

– Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Bạn nhận được gì

  • Củng cố kiến thức lớp 11
  • Ôn luyện kiến thức cho học sinh vào lớp 11

Nội dung khóa học

Sách tiếng anh lớp 11

  • Sách Online
  • Unit 1 – Friendship
  • Unit 1 – Focus Excercises
    00:00
  • Comparatives – Superlatives

Supplementary Exercises

Tiếng Anh Lơp 11 ( Sách mới)

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

vi