Học tiếng Anh Archives » Luyện thi Gò Vấp

Đăng nhập


09/03/2022

Các từ dùng để khen đẹp

Khi khen ai đó đẹp, ngoài "beautiful" thông dụng, bạn có thể lựa chọn các từ dưới đây để khiến câu nói trở nên đa dạng hơn.
13/03/2022

Cách dùng của những động từ khuyết thiếu quan trọng

"Can", "could", "should", "must"... là những động từ khuyết thiếu quen thuộc và rất quan trọng với người học tiếng Anh.
23/03/2022

English Made Easy

Cuốn sách là một bước đột phá trong việc học tiếng Anh-tưởng tượng khai thác cách thức hình ảnh và văn bản có thể làm việc cùng nhau để tạo sự hiểu biết và giúp độc giả học tập hiệu quả hơn.
06/04/2022

Phân biệt cách dùng lượng từ tiếng Anh

Lượng từ là từ chỉ lượng đặt trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ. Một số lượng từ đi với danh từ đếm được, không đếm được hoặc dùng được với cả hai.
vi