Testing English Levels of Grade 8 » Luyện thi Gò Vấp
Course Content
Subjunctive
Conditionals, wishes, present subjunctive and real or unreal.
0/2
Grammar & Quiz
Bài học
BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 8 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2022-2023

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian: 45 phút

Bài thi sẽ bắt đầu tính giờ ngay sau khi bấm làm bài !

Bài thi sẽ diễn ra trong vòng 45 và các em lưu ý bấm nộp bài trước khi hết giờ.

Chúc các em bài bài tốt !

Vui lòng điền tên và email( chính xác) để làm bài và nhận kết quả sau khi hoàn thành bài thi . Xin cảm ơn !

Vui lòng điền Email

Tên của bạn:

Bài quiz phải hoàn thành trong 50 phút
vi