Cập nhật đến 21/11/2020 » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Shadowing Technique Practice
0/2
New Learning Management System (LMS)
0/1
IELTS Speaking
Nội dung bài học

Your Work and/or Study

Your Living Area

Your Home / Accommodation

Ba chủ đề trên là chủ đề bắt buộc, và giám khảo sẽ chọn 1 trong 3 chủ đề này để hỏi đầu tiên, khoảng từ 3 đến 5 câu ngắn. Vì đây là những câu hỏi dễ và chắc chắn sẽ gặp, nên các bạn cần trả lời suôn sẻ.

Sau đó, các bạn sẽ được hỏi từ 2 đến 3 chủ đề như dưới đây, mỗi chủ đề từ 3 đến 5 câu hỏi. Đây là các chủ đề được tổng hợp từ các bạn thí sinh mới thi, do đó, được dự đoán khả năng gặp là rất cao.
Các chủ đề được in đậm là chủ đề thi IELTS Speaking Part 1 mới nhất, khả năng trúng cao hơn

 • Water Sports 
 • Sleep
 • Public Transport >
 • Fish
 • News & Newspapers
 • Age
 • Wild animals > (new)

 • Recycling 
 • Sports
 • Weekends 
 • Changes 
 • Furniture 
 • Telephones/ Text messages 
 • Friends > (new)

 • Laughter 
 • Lending and Borrowing
 • Shopping 
 • Gifts/ Presents
 • Tidiness
 • Famous People/ Celebrities 
 • Films/ Movies > (new)

 • Discussions
 • Meeting New People
 • Clothes
 • Picnics 
 • Handwriting 
 • Concentration