Vowels and Consonants in English! » Luyện thi Gò Vấp
Nội dung khóa học
Shadowing Technique Practice
0/2
New Learning Management System (LMS)
0/1
IELTS Speaking
Nội dung bài học

Tìm Hiểu Bảng Ipa Và Phân Loại 44 Âm Trong Tiếng Anh

Phonemic Chart for English – English

Tim Hieu Bang Ipa Va Phan Loai 44 Am Trong Tieng Anh636601823390250061

Phonemic Chart for English – American