IELTS Speaking » Luyện thi Gò Vấp

Đăng nhập


IELTS Speaking

Danh mục: IELTS
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Cấu trúc phần thi và tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking

Đầu tiên, bạn cần nắm được cấu trúc của một đề IELTS Speaking gồm có 3 phần và thời gian thi trong vòng 15 phút. Mỗi phần nói đều được ghi âm lại.

Phần 1 (Part 1): Gồm những câu hỏi ngắn giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc,… Trong vòng 5 phút, bạn cần trả lời từ 2 đến 4 ý trọng tâm và độ trôi chảy, tự nhiên khi nói sẽ được giám khảo chú ý nhiều nhất.

Phần 2 (Part 2): Thí sinh được trao một mẫu giấy kèm theo một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị, sau đó trình bày phần nói trong hai phút.

Giám khảo sẽ hỏi một hoặc hai câu về chủ đề này trước khi kết thúc thi speaking part 2. Lưu ý ở level này, ngữ pháp và tự vựng của bạn phải được sử dụng linh hoạt, sáng tạo.

Phần 3 (Part 3): Trong speaking part 3, giám khảo sẽ đưa ra các câu hỏi mang tính chất thảo luận liên quan đến chủ đề part 2.

Đây là cơ hội để thí sinh khai triển nhiều ý thuộc vấn đề nói trên bằng những câu văn mạch lạc, càng trừu tượng càng tốt.

Hiển thị thêm

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

  • How to plan, organise, start, explain and conclude your answers for a 7+ score.
  • Learn Must-know phrases to boost your score in speaking
  • How you can show the examiners exactly what they are looking for.
  • The common mistakes students make in their exam that cause them to fail and how you can avoid them.

Nội dung khóa học

Phonetics
Understanding about Vowels, diphthong, monophthong and Consonants in English!

Shadowing Technique Practice

New Learning Management System (LMS)

Want to receive push notifications for all major on-site activities?